Veiligheid van epoxy

is epoxy gevaarlijk labels

Is epoxy veilig?

Epoxy bestaat niet uit één grondstof en je kunt niet voor alle epoxyharsen en verharders één antwoord geven. Zowel de hars als de verharder zijn samengestelde mengsels met verschillende ingrediënten voor verschillende toepassingen. Zo kan de samenstelling van de hars en de verharder behoorlijk verschillen en zijn de toegestane ingrediënten in Europese producten bijvoorbeeld een stuk strenger dan in Amerika of China. Zo bevatten niet-Europese producten zelfs vaak Nonylphenol, een zeer schadelijke stof die al sinds 2005 verboden is in Europa.

Uitgeharde epoxy is veilig voor mens, dier en plant. Wat betreft de ingrediënten van de losse componenten: Je kunt je voorstellen dat een primer voor sterk vervuilde vloeren heel andere ingrediënten bevat dan een giethars waar je onderzetters en kunst mee maakt. Het antwoord: Het verschilt ;)

Veiligheidslabels online

Wij formuleren onze producten zo veilig mogelijk en voldoen aan alle Europese regelgeving, maar voor sommige producten kan het zijn dat je een masker en handschoenen moet dragen. Lees hiervoor altijd de veiligheidslabels op het product en onze website of vraag het MSDS van het product op. De veiligheidsetiketten vertellen je alles waar je rekening mee moet houden bij het werken met het product. Op deze labels staan de eventuele gevaarsymbolen, een beschrijving van mogelijke gevaren (H-zinnen) en de voorzorgsmaatregelen (P-zinnen).

Heb je vragen over het product dat je gaat gebruiken? Stel deze dan aan onze klantenservice, we helpen je graag op weg.

Verdunners & oplosmiddel

Toevoegingen aan epoxyharsen kunnen schadelijk zijn, in veel vloercoatings en verven worden bijvoorbeeld oplosmiddelen gebruikt die verdampen tijdens het uitharden. Wij hebben ervoor gekozen om een watergedragen vloercoating te gebruiken waarbij alleen water verdampt tijdens de uitharding. Een stuk veiliger! Ook al onze resin art & DIY producten bevatten geen oplosmiddelen.

Huidcontact & epoxy allergie

De hars van het epoxy-mengsel is het component waar sommige mensen allergisch voor zijn of raken bij herhaaldelijke blootstelling. Over het algemeen wordt dit voorkomen door huidcontact te vermijden. Epoxy allergie kan zich uiten in roodheid, jeuk, tranende ogen en/of kortademigheid. Deze symptomen gaan over maar vermijd voortaan direct (huid)contact met niet uitgeharde epoxy. Mochten er zich toch gezondheidsproblemen voordoen, consulteer dan een arts.

Verharders van epoxy zijn vaak corrosief, dit betekent dat het kan irriteren aan de huid of ogen of in sommige gevallen brandplekken of schade kan veroorzaken. Ook hierdoor is het belangrijk om nitril handschoenen en een veiligheidsbril te dragen.

Epoxy moet op een veilige manier worden opgeslagen zodat het niet, in het bijzonder voor kinderen, in contact met de blote huid komt of ingeslikt kan worden. Al onze epoxyharsen en verharders zijn voorzien van kindveilige sluiting.

Hoe werk je veilig met epoxy?

Wij raden aan om gezichts- en huidbescherming te gebruiken tijdens het werken met epoxy. Gebruik hiervoor nitril handschoenen. Mocht de huid toch in contact komen met epoxy, gebruik dan liever geen chemische middelen. Azijn of natte schoonmaakdoekjes helpen het best om de nog niet uitgeharde epoxy van voorwerpen te verwijderen.

In het blootstellingsscenario van professionele verwerking hoeft voor de meeste producten bij dagelijks gebruik tot 4 uur per dag geen adembescherming te worden gedragen. Maar nogmaals; Het verschilt per product. Sommige verharders kunnen bijvoorbeeld irriterend zijn voor de luchtwegen en sommige primers bevatten wel degelijk oplosmiddelen. Bij zeer regelmatig gebruik of bij het werken in slecht geventileerde ruimtes raden we aan om adembescherming dragen door gebruik te maken van een halfgelaatsmasker. Alle middelen om veilig te werken met epoxy vind je hier.

BeschermingKorte verwerkingLange verwerking
Nitril handschoenen
Voldoende ventilatie
Veiligheidsbril
Halfgelaats- of volgelaatsmaskerOptioneel (aanbevolen)

Gebruik tijdens het schuren van hout of epoxy altijd deugdelijke adembescherming, om het inademen van stof te voorkomen, zoals een FFP2-masker.

De hars en de harder hebben een lage brandbaarheid, maar onthoudt dat andere chemische middelen die worden gebruikt voor bijvoorbeeld ontvetten, zoals aceton en thinner, wel zeer licht ontvlambaar zijn.

Gerelateerde producten