Mr. Boat
Let's stick together!

Handleiding: PU schuim

Handleiding Mr.Boat 2-componenten PU schuim

PU schuim

Mr.Boat PU schuim is een 2-componenten hardschuim met een gesloten celstructuur waardoor het geen water opneemt. 1 liter vloeibaar schuim wordt ca. 15 liter vast schuim. 

PU schuim wordt gebruikt om holle ruimtes te vullen, te isoleren, drijfvermogen te creëren, mallenbouw of voor artistieke toepassingen.
Na uitharding is het goed te modelleren door te snijden, zagen en schuren.

Mengverhouding 1 : 1 op volume, zo nauwkeurig mogelijk aanhouden.

Na het mengen van de twee componenten krachtig roeren. De verwerkingstijd bij 20 graden is ca. 2 minuten. Bij hogere temperaturen zal het uitschuimen sneller gaan. De minimale verwerkingstemperatuur is 18 graden.

Veiligheid

Schadelijk bij inademing, Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen.

Disclaimer

Bij onze producten worden duidelijke gebruiksaanwijzingen geleverd. Wij zijn altijd bereikbaar voor vragen omtrent veilig gebruik. Mr.Boat is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van onze producten. Wij raden altijd aan om een proefstuk te maken of het gewenste resultaat wordt behaald.

Video uitleg over PU schuim


Please accept functional cookies to view this YouTube video.