Mr. Boat
Let's stick together!

Diverse berekeningen

We krijgen vaak de vraag hoeveel epoxy of giethars benodigd is voor een project. Dat hangt natuurlijk af van de te behandelen oppervlakte en gewenste laagdikte.

Bij "makkelijke" afmetingen zoals een rechthoek of een vierkant zijn de berekeningen vrij eenvoudig.

Als het om de oppervlakte van een cirkel of inhoud van een piramide gaat wordt het al wat lastiger.

Heb je een project met een onregelmatige vorm en hoogte, zoals bijvoorbeeld het gieten van een river table, dan is het lastig om de exact benodigde hoeveelheid epoxy te berekenen. Je kunt dan het best een schatting doen door de gemiddelde lengte, breedte of hoogte te nemen als uitgangspunt.

Kom je er niet uit? Laat het ons weten. We helpen graag.

Omrekenen van gewicht, massa, lengte, volume etc. kun je op deze website doen.

Meer handige berekeningen kun je doen met deze rekentool.

Berekeningen en formules

Benodigd materiaal voor laagdikte berekenen

Om op 1 m2 een laagdikte van 1 millimeter aan te brengen heb je 1 liter of kg. epoxy nodig. Voorbeeld: een tafel meet 2 x 1 meter. Om een laagdikte van 1 cm. aan te brengen heb je hier dus 20 liter epoxy voor nodig (2 meter x 1 meter x 0.01 meter = 0.02 m3 = 20 liter)

Om de dikte van een glasweefsellaminaat te berekenen en de hoeveelheid benodigde epoxy per m2 kun je kijken bij de glasweefsels. Hier staat per type glasweefsel vermeld wat het epoxyverbruik en de uiteindelijke laminaatdikte zal zijn.


Algemeen

pi = 3,14159265 (reken met 3,14 ;)
r = de straal van een cirkel
d = de diameter

Oppervlakte

Rechthoek: lengte x breedte
Cirkel: pi x r x r
Driehoek: (hoogte x basis)/2

Volume

Rechthoek of vierkant: lengte x breedte x hoogte
Buis: pi x r x r lengte
Piramide: (basis x hoogte)/3

Omtrek

Cirkel: pi x diameter

Inhoud

1 liter = 1000 ml. = 1 dm3
Een rechte bak van 100 x 100 x 100 cm heeft een inhoud van 1.000.000 cm3 = 1.000 dm3 = 1 m3

Gewicht

Gewicht: volume x soortelijk gewicht
Soortelijk gewicht: gewicht/volume
Volume: gewicht/soortelijk gewicht

Procenten

1% = 1/100e deel

Onderstaand een aantal handige formules voor oppervlakteberekeningen van schepen

Onderwaterschip voor een niet diepstekende (zeil)boot:
Oppervlakte in m2 = 0,5 x lengte van de waterlijn x (breedte + diepgang)

Onderwaterschip voor een diep stekende zeilboot:
Oppervlakte in m2 = 0,75 x lengte van de waterlijn x (breedte + diepgang)

Bovenwaterschip:
Bovenwaterschip in m2 = (Lengte over alles x breedte) x 2 x hoogte waterlijn tot dek

Oppervlak van het dek:
Oppervlak in m2 = (0,75 x Lengte over alles x breedte ) minus het oppervlak van de opbouw